Termeni si conditii

Termeni și condiții utilizare site

Stimați clienți,
Grupul Dines vă mulțumește că sunteți oaspeții noștri, atât în restaurantele noastre, cât și în mediul online.

Introducere
Prin folosirea, respectiv vizitarea sau cumpărarea produselor acestui site, vă exprimați acordul expres pentru acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea site-ului în condiții optime, vă recomandăm citirea cu atenție a acestora. În acest sens, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că prin navigarea pe site-ul nostru, grupul Dines, poate înregistra informații sau date cu caracter personal oferite în mod voluntar.

Confidențialitatea datelor personale și securitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile legale din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea nr.506/2004 privind preluarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vă informăm că, în urma oferirii de către dvs. a datelor personale, avem obligația de a le administra și prelucra

în condiții de siguranță și în conformitate cu scopurile legale specificate. Datele care pot fi preluate de la dvs. se referă la : nume, prenume, număr de telefon, adresă, adresă de e-mail, codul numeric personal, profesie, formare profesionala etc. Scopul colectării și prelucrării acestor date se referă la crearea unei baze de date ce va fi folosită pentru marketing, facilitarea serviciilor oferite clienților noștri și fidelizare, confirmarea comenzilor și a rezervărilor, eventuale promoții, buletine informative periodice etc. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă. In acest sens, pentru protejarea informațiilor personale, utilizăm tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Nu garantăm însă, că informațiile transmise prin internet sunt securizate sau că, din cauze ce nu sunt imputabile site-urilor din Grupul Dines, aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Echipa noastră se obligă ca datele dvs. personale să nu fie dezvăluite către terți fără o autorizare prealabilă din partea clientului, excepție făcând operatorul de marketing. Cu toate acestea, vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane. În legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
• Dreptul de vă accesa datele cu caracter personal
• Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dvs. cu caracter personal; dreptul de opoziție
• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)
• Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legatură cu orice încălcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa secretariat.prompt@gmail.com

Vizitatorii site-urilor Grupului Dines pot trimite comunicări pe formularele de contact, pe adresa de e-mail sau telefonic atât timp cât conținutul acestora nu este contrar legii sau bunelor moravuri.